Strojní omítky

 

Strojní omítky zajistí finální zakončení Vaší hrubé stavby a dovedou ji k dokonalosti. Profesionálně realizujeme štukové, sádrové, stěrkové, sanační i fasádní omítky.

Fasádní omítky

Při realizaci venkovní fasády preferujeme strojní omítání. Pro kvalitní zhotovení venkovní fasády je nanesení omítky vícevrstvé. Nejdříve je na zdivo nanesen cementový přednástřik pro sjednocení podkladu a lepší soudržnost materiálu, poté se nanáší lehčená jádrová omítka a pak teprve finální povrchová vrstva. Venkovní strojní omítky však nejsou vhodné jen pro novostavby, ale najdou své uplatnění i při rekonstrukcích starších staveb.

V případě domu, jehož obálku lemuje zateplení, následně nanášíme lepidlo s perlinkou a teprve na něj aplikujeme penetrační nátěr a úplně nakonec fasádní silikonovou omítku.

Vnitřní omítky

Vnitřní omítky jsou štukové, stěrkové a sádrové. K nejrozšířenějším omítkám patří štukové. Zákazníkům, kteří očekávají hladkost a perfektní detail, nabízíme omítku stěrkovou, která svou hladkostí a dojmem dokonale čistých linií vyniká. Dále realizujeme vnitřní omítky sádrové a to jak hladké, tak zrnité.

Hlavní výhody strojního omítání

 • rychlost realizace
 • nižší náklady na transport směsí
 • minimální ztráty materiálu
 • úspora nákladů na míchání omítkových směsí
 • stejnorodost omítkové směsi
 • aplikace v interiéru i exterieru (fasádní omítky)
 • realizace na novostavby i rekonstrukce starších domů
 • provedení štukové, sádrové, stěrkové a sanační

 

Strojní omítky

Strojní omítky jsou ideální řešení pro rodinné domy. Jednodušší a rychlejší realizace jsou dva hlavní důvody. Strojně omítáme stěny i stropy. Vnitřní a venkovní nástřik omítek se vždy provádí na dokončenou hrubou stavbu. Realizaci štukových omítek se věnujeme už řadu let, a proto vám můžeme zaručit precizní zpracování vnitřních i venkovních omítek i u vás doma.

 

Zakládáme si na kvalitě a proto je velmi důležitá příprava před samotným strojním omítáním:

- v první řadě začínáme osazením okenních profilů
- zakrytím stavebních výplní - oken a dveří
- ošetření přechodů mezi různými stavebními materiály (betonový věnec a pálené zdivo)
- zhotovení cementového přednástřiku pro sjednocení podkladu a lepší soudržnost materiálu
- rohy opatříme vyztužovacími ocelovými rohovníky. Ty jsou zárukou větší pevnosti rohů, odolnosti proti poškození a lepšího finálního vzhledu
- usazení omítníků pro rovné zdivo
- strojní omítání

Tato základní příprava je stejná, jak pro vnitřní, tak i venkovní realizace. Jakmile máme hotovou základní přípravu následuje samotná realizace strojního omítání. Začínáme s jádrovou omítkou o tloušťce 1,5-2 cm. Tloušťka omítky je závislá na rovinnosti vyzdění omítaného zdiva. Nastříkanou vrstvu omítky stáhneme stahovací latí po omítníkách a tím docílíme základní rovinnosti. Po zatuhnutí jádrové omítky dojde k vyjmutí omítníků a zapravení zdiva po omítníkách.

Jádrovou vrstvu necháme dostatečně vyschnout a pokračujeme nanesením dvouvrstvé jemné štukové omítky. Tu aplikujeme tradičním způsobem a to plechovým hladítkem. Finální povrchová úprava zdiva pak probíhá zaštukováním houbovým nebo plstěným filcem.

Dokonalost vnitřních a venkovních omítek lze docílit jen použítím těch nejkvalitnějších sypkých směsí a precizním zpracováním.

Vzhledem k následné povrchové úpravě omítek malbou, je důležité nechat zhotovené omítky dostatečně vyschnout, vyzrát.

 

Požadavky na provedení strojních omítek:

 • 1x přípojka 220 V
 • 1x přípojka 380 V s jištěním 32C a zásuvkou 5 x 32 A
 • zajištění přívodu dostatečného množství vody. Potřebný tlak vody si zajišťujeme sami pomocí výkonného čerpadla.

 

 

Štukové omítky = spolehlivá sázka na prvotřídní kvalitu

Štukové omítky jsou nejžádanějšími a nejběžnějšími typy omítek, který naši zákazníci volí. Díky mnohaletým zkušenostem a neustálému vývoji sypkých směsí a omítacích strojů je realizace štukových omítek v dnešní době opravdu hračka. Ukážeme Vám, že štukových omítek se není třeba bát. Kromě základních výhod dávají naši klienti přednost štukovým omítkám i z toho důvodu, že při jejich realizaci dochází k úspoře nákladů.

 

Jak probíhá realizace strojní štukové omítky?

 • základem je jádrová omítka
 • na tu se nanáší štuk - a to buď vnitřní, jemný nebo hrubý. Pro zpracování štuku používáme kvalitní sypké směsi.
 • poté si můžete sami, dle povahy prostoru použití, zvolit požadovanou hrubost zrna omítky v rozmezí od 0,3 po 1,2 mm.

Při zpracování vápenocementových omítek využíváme kvalitní omítací stroje a sypké směsi dodáváme v pytlích, pro větší zakázky pak přímo v sile.

 

 

Sádrové omítky

Sádrové omítky se vyznačují hladkými stěnami. Při výběru vnitřních omítek byste vždy měli dbát na několik základních pravidel: zdravotní nezávadnost, požadovanou hladkost a vysokou estetickou hodnotu. Strojní sádrové omítky, které se aplikují na zdivo různých typů, splňují všechny tyto požadavky. Navíc mají stejné pH jako lidská kůže a zabezpečují v místnosti ideální vzdušnou vlhkost. Nemusíte se tak trápit se suchým vzduchem a případnými dýchacími obtížemi. Díky všem těmto výhodám jsou sádrové omítky ideální volbou pro interiérové omítání v bytech i rodinných domech.

 

Výhody sádrových omítek oproti jiným typům?

 • na rozdíl od vícevrstvých omítek jsou ty sádrové jednovrstvé,
 • nehrozí tvorba trhlin, jako je tomu u vápeno-cementových omítek,
 • není potřeba čekat na jejich zaschnutí několik dní - hotovo je během jediného dne.

Povrch sádrových omítek vždy upravíme filcováním, aby byl dokonale připravený pro následnou výmalbu či aplikaci tapet.

 

 

Stěrkové omítky

Stěrkové omítky zajišťují estetické řešení finální úpravy Vašich zdí, ale i moderní design. Stěrkové omítky jsou vhodné jak pro novostavby, tak i při rekonstrukci starých omítek v bytových i panelových domech. Své uplatnění najdou stěrkové omítky i při povrchové úpravě stropních konstrukcí z monolitického betonu.

Stěrkové omítky na beton, štuk i sádrokarton

Chystáte se na opravu starých vnitřních omítek a chcete, aby opravovaná místa dokonale splynula se zbytkem zdi? U klasických omítek je to téměř nesplnitelný požadavek, protože po vyhlazení a vyrovnání postižených míst se tyto opravy vždy projeví nevzhledným a nesourodým povrchem. Oproti tomu při realizaci stěrkových omítek jsou opravovaná místa dokonale hladká a perfektně splynou se zbytkem zdi.

 

Vlastnosti dobře provedené omítky:

 • jednotnou savost
 • žádné nerovnosti
 • žádné díry
 • dokonalou hladkost
 • skrytí všech nerovností

 

Použítí stěrkových omítek

 • beton
 • pórobeton
 • interiérové štukové omítky
 • sádrokarton
 • jádrové omítky atd.

 

Nanášení a zpracování stěrkových omítek musí být věnována potřebná pozornost, protože její vyšší kvalita nám následně usnadní nanášení dalšího nátěru, delší životnost zdiva a estetičtější výsledek. Pro přesné nanesení stěrky je vhodné použít osazovací rožky. Na takto připravený podklad poté naneseme penetraci.

 

 

Venkovní - fasádní omítky

Fasáda domu neplní jen estetickou, ale i řadu praktických funkcí, a proto je potřeba si důkladně zvolit ten správný typ. Výběrem práce nekončí, správná realizace fasádní omítky je základ úspěchu. Pokud je venkovní strojní omítka provedena správně, můžeme se z ní těšit dlouhá léta a užívat si řadu jejích výhod.

Finální úprava domu není nic jiného, než nanesení fasádní omítky na zateplení domu. O vhodném materiálu, ze kterého bude Vaše fasáda vyrobená, i o její barvě byste měli přemýšlet ovšem mnohem dříve, než dokončíte hrubou stavbu. Barva, která se vám líbí ve vzorníku, totiž nemusí ve finále na domu vypadat tak atraktivně. Ideální je proto nechat si vybraný typ fasády aplikovat do vizualizace projektu vašeho domu.

Důraz je potřeba dát i na druh omítky, který si ve finále zvolíte. Ať už se jedná o štukové, silikonové či jakékoliv jiné omítky, vždy by měly mít tyto základní vlastnosti:

 

 • paropropustnost,
 • odolnost vůči UV záření,
 • omyvatelnost,
 • odolnost vůči povětrnostním vlivům,
 • odolnost vůči mechanickému poškození.

 

Všechny tyto požadavky, včetně kvalitních tepelně izolačních vlastností, splňují námi realizované strojní venkovní omítky.

Při realizaci fasády v exteriéru vsázíme na strojní omítání. V případě domu, jehož obálku lemuje zateplení, následně nanášíme lepidlo s perlinkou a teprve na něj aplikujeme fasádu. Ve chvíli, kdy se jedná o stavbu bez zateplení, je nanesení omítky vícevrstvé. Nejdříve je na zdivo nanesena lehčená jádrová omítka a teprve poté finální povrchová vrstva. Venkovní strojní omítky však nejsou vhodné jen pro novostavby, ale najdou své uplatnění i při opravách starších staveb.