Geodetické práce

 

Zajišťujeme veškerý sortiment geodetických prací v katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, poradenství atd.)

Geodetické a zeměměřičské práce:

- geodetické práce v katastru nemovitostí (geometrické plány, územní plán na základě územního rozhodnutí, vytyčování hranic pozemků, věcná břemena atd.)

- práce v inženýrské geodézii (vyhotovování podkladů pro projekty, vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení staveb, výpočet kubatur atd.)

- pozemkové úpravy (úpravy, jimiž se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně mění uspořádání pozemků, scelují se nebo dělí, a tím se zabezpečuje lepší přistupnost a využití)

Geodetické práce pro soukromé osoby

 

  • věcná břemena
  • polohopis
  • výškopis
  • zaměření přípojek
  • zaměření domu
  • rozdělení pozemku
  • vyměření pozemku
  • vytyčení stavby