Hydroizolace

 

Provádíme izolace proti vodě a izolace proti radonu.

 

Účel hydroizolace

Hlavním účelem hydroizolace je chránit stavby před vodou (podzemní, povrchovou, stékající, tlakovou, vodou ve formě páry), ale i před radonem.

 

Typy hydroizolace

 • asfaltové - asfaltové pásy
 • syntetické - PVC hydroizolační protiradonové fólie, nopové fólie
 • stěrkové - hydroizolace v tekutém stavu

Použití hydroizolace

 • hydroizolace vnitřní - koupelny
 • hydroizolace vnější - pod úrovní terénu
 • hydroizolce balkonů a teras
 • hydroizolace bazenů
 • hydroizolace základové desky
 • hydroizolace stěchy

 

 

Izolace proti radonu - izolace základových desek

Základové desky izolujeme PVC hydroizolačními protiradonovými fóliemi. Podle radonového indexu, vyjádření hydrogeologa Vám doporučíme nejvhodnější izolaci.

 

Postup izolace základových desek:

příprava podkladu - ze základové betonové desky se odstraní ostré předměty (kamínky), aby nedošlo k poškození hydroizolační protiradonové fólie. Celá izolovaná plocha se zamete.
geotextilie - na izolovanou plochu se rozvine geotextilie, která slouží jako ochrana hydroizolační fólie
hydroizolační fólie - poslední činnost je rozvinutí a svaření hydroizolační fólie,prostupu

 

Izolace plochých střech

Ploché střechy izolujeme střešními PVC fóliemi. Při izolaci plochých střech provádíme také dodatečné zateplení střechy, atiky.

Postup izolace plochých střech:

 • parotěsná zábrana - na připravený, vyčištěný betonový strop se jako první nanese asfaltový penetrační nátěr a poté se zhotoví hydroizolace, parotěsná zábrana ve formě asfaltových pásů.
 • tepelná izolace - k tepelné izolaci se nejčastěji používají polystyrenové desky EPS S 100, které se pokládání ve dvou vrstvách. Druhá vrstva je položena tak, aby byly přeloženy spáry první vrstvy. Tepelná izolace je kotvena.
 • separační fólie - rozvine se na tepelnou izolaci.
 • hydroizolační fólie - dojde k rozvinutí střešní PVC hydroizolační fólie, která se svaří.

 

Zhotovení prostupů, sváry fólií, sváry v rohách se pečlivě kontrolují. K tepelné izolaci se používají polystyrenové desky, nebo minerální vata.

Dokončená izolace ploché střechy může být pokryta oblázky, zelenou zahradou.

K izolaci plochých střech používáme střešní fólie:

 • Sikaplan
 • Fatrafol

PVC hydroizolační fólie používáme nejčastěji a dle požadavků v tloušťkách od 1,2 - 2,0 mm

 

Izolace teras, balkonů, bazénů, jezírek

Provádíme také hydroizolace teras, balkonů, bazenů, jezírek. Používáme velmi kvalitní pvc izolační fólie, které zaručují dlouho životnost a odolnost proti povětrnostním podmínkám.

 

Izolace zdiva proti vlhkosti

Izolací zdiva proti vlhkosti se zabýváme u starších domů, průmyslových budov, ale i novostaveb, kde je narušena hydroizolace.

Izolace zdiva proti vlhkosti se dělá dvěma způsoby:

 • "podříznutím" - klasický způsob, kdy se celý objekt "podřízne" a do stěny se po celé délce vloží izolace
 • injektáží - do zdiva se vyvrtají otvory, které se vyplní injektážním krémem. Tento krém postupně vytvoří vodorovnou izolační vrstvu, která zabrání prostupu vlhkosti. Zdivo nad touto izolační vrstvou postupně vysychá a zůstává suché. Tento typ izolace je vhodný pro zdivo dutých i plných cihel, porobetonu.