Měření radonu

 

Provádíme měření radonu na pozemcích nebo v objektech pro potřeby vydání stavebního povolení, ohlášení stavby nebo změny stavby, pro účely kolaudace nebo povolení užívání stavby.

V případě nízkého radonového indexu od nás obdržíte optimalizovaný návrh foliové termoplastové hydroizolace s neomezenou životností a nejkvalitnější možnou montáží.

Navrhujeme, projektujeme a realizujeme velmi účinná protiradonová a protivlhkostní opatření nejen ve stávajících objektech, ale i v novostavbách, zejména u rodinných domů.